Praktische info

Praktische informatie

SchoolreglementIn ons schoolreglement vindt u informatie over onder andere:


 • Afwezigheden
 • Verlof en vakantieregeling
 • Leefregels van onze school

AfsprakennotaIn de afsprakennota vindt u informatie over onder andere:


 • Dagindeling
 • Vakantiedagen
 • Afwezigheden
 • Gedrag op school
 • Evaluatie
 • Begeleiding

BijdrageregelingIn de bijdrageregeling vindt u informatie over de verwachte kosten van de opleiding.

Bereikbaarheid
In de bereikbaarheidsfolder vindt u informatie over onder andere:


 • Gratis leerlingenvervoer


 • Bereikbaarheid met de trein


 • Bereikbaarheid met de bus


 • Wandelroute