Praktische info

Praktische informatie

SchoolreglementIn ons schoolreglement vindt u informatie over onder andere:


  • Afwezigheden
  • Verlof en vakantieregeling
  • Leefregels van onze school

AfsprakennotaIn de afsprakennota vindt u informatie over onder andere:


  • Dagindeling
  • Vakantiedagen
  • Afwezigheden
  • Gedrag op school
  • Evaluatie
  • Begeleiding

BijdrageregelingIn de bijdrageregeling vindt u informatie over de verwachte kosten van de opleiding.