Aanbod

Aanbod

Ons onderwijsaanbod

______________________________________________________

Basisaanbod

_____________________________________________________


Kinderen en jongeren kunnen hiernaartoe als ze specifieke onderwijsbehoeften hebben die meer begeleiding vergen dan mogelijk in het regulier onderwijs.Dat betekent dat de leerlingen van het aangepast beroepsonderwijs worden opgeleid en voorbereid om te functioneren in het normaal economisch circuit.Dit vergt een aangepaste, individuele aanpak en begeleiding in functie van elke jongere en wat we met hen willen bereiken.