INTEGRATIEFASE

ABO

Nog verder studeren in de VeSt? Dat kan! 

Je kiest voor een Alternerende Beroepsopleiding (ABO) in de Integratiefase.


Wat is ABO?

Je volgt dan twee dagen les op school en loopt drie dagen stage op de werkvloer met het oog op een blijvende tewerkstelling. 

Intussen ben je ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB en loopt je beroeps-inschakelingstijd verder.

MET als doel:

 • Je na 1 jaar opleiding klaarstomen op tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt.
 • Je leren denken en handelen als fijne volwassenen, met een realistische visie op je eigen toekomst.


Wie komt in aanmerking?

Jongere die :

 • De kwalificatiefase beëindigd heeft


Wat zijn de voordelen voor de ABO-cursist?

 • Tijdens je opleiding ben je ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende.
  De beroepsinschakelingstijd loopt al door tijdens de opleiding. 
 • Je blijft kinderbijslag ontvangen.
 • Je krijgt extra werkervaring en meer kans op tewerkstelling.
 • Je behaalt een erkend getuigschrift bij afronding van het ABO-jaar.
 • Je krijgt een motivatiepremie van € 500 van het Europees Sociaal Fonds als je voldoende uren behaalt.


Wat verwachten wij van jou als cursist?

 • Je bent gemotiveerd en wil vast werk!
 • Je hebt de juiste attitudes: beleefdheid, inzet, volharding, stiptheid, eerlijkheid, …
 • Je komt  het hele schooljaar stipt naar school en naar je stage.


Hoe & Waar organiseren we het ABO-jaar?

 • 2 dagen les op school ( BGV lessen en ASV lessen)
 • 3 dagen stage op de werkvloer


Tijdens de lessen op school versterken we de zelfredzaamheid van onze leerlingen door het uitvoeren van zelfstandige opdrachten (alleen of in kleine groepen): VDAB, vakbond, lonen, mutualiteiten, bank, belastingaangifte, solliciteren,... en in de BGV-lessen sturen we eventuele tekortkomingen van op de stageplaats bij. 


Interesse of meer informatie nodig?     

Contacteer de school op het nummer 02/251.27.03 of mail de ABO-coördinator carole.sterckendries@sovilvoorde.be