ONZE VISIE

We werken in onze school aan een relatiebeleid. We streven naar verbinding tussen leerlingen, schoolpersoneel, ouders en externe betrokkenen. We gebruiken hiervoor de stappen van het herstelgericht werken. Vanuit de methode van de pro- actieve cirkels versterken we het vertrouwen in elkaar.


We zijn samen verantwoordelijk voor het groeiproces van onze leerlingen. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt op onze school met vragen en opmerkingen. We nemen de tijd om te luisteren en gaan met elkaar in gesprek. 


We volgen met elke leerling een eigen traject en willen een persoonlijk einddoel bereiken. We ontdekken samen hun talenten en werkpunten. Deze zetten we in om een zo groot mogelijke zelfredzaamheid in de maatschappij te bereiken. 


We leren onze leerlingen hulp vragen en aanvaarden. Hierdoor worden ze veerkrachtig. Ze leren dat ze er niet alleen voor staan.  


We leren onze leerlingen zorg te dragen voor zichzelf. We leren hen verwoorden wat ze voelen zodat ze hun eigen grenzen beter kunnen bewaken. 

Het is een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij we verwachten dat iedereen zijn deel opneemt. 


Dit kunnen we alleen maar samen bereiken.