Opleidingsfases

Opleidingsfases

Observatiefase

_________________________________________________________________________________________________________


Dit is de instapfase als je vanuit de lagere school instroomt. In principe duurt deze fase één schooljaar. De klassenraad kan de duur ervan evenwel in functie van de leerling aanpassen. Je krijgt naast algemene en sociale vorming ook beroepsgerichte vorming. Deze beroepsgerichte vorming geeft een initiatie in de opleidingen die onze school aanbiedt in de latere fases. Hier krijgt de leerling 16 lestijden algemene en sociale vorming en 16 lestijden beroepsgerichte vorming (praktijk). Op het einde van de observatiefase kan de jongere dan kiezen voor een van de vijf opleidingen die door onze school worden aangeboden.

Hier maak je de keuze uit één van onze opleidingen

Opleidingsfase

___________________________________________________________________________________________


Deze fase duurt ten minste 2 volledige schooljaren. Je hebt gekozen voor een bepaalde opleiding maar in deze fase kan je nog op elk ogenblik – na overleg – van richting veranderen. In deze fase worden er 20 lestijden besteedt aan de beroepsgerichte vorming en 12 lestijden aan de algemene sociale vorming.

Kwalificatiefase

___________________________________________________________________________________________


De fase duurt ten minste twee volledige schooljaren. In deze fase kan je niet meer veranderen van studierichting. Je moet hier altijd twee volledige schooljaren dezelfde opleiding volgen. Hier krijgt de leerling 12 lestijden algemene en sociale vorming en 20 lestijden beroepsgerichte vorming. Tijdens de kwalificatiefase worden er tevens stages georganiseerd in het normaal economisch circuit. Op het einde van deze fase kan de leerling het getuigschrift van de opleiding behalen. Na de kwalificatiefase is je opleiding eigenlijk afgerond en ben je niet meer leerplichtig.

Duaal

___________________________________________________________________________________________


Deze fase is te volgen vanaf het 4de jaar, na de opleidingsfase. Deze fase is een combinatie van school en stage om via de alternerende beroepsopleiding, de tewerkstellingskansen van de jongere op de arbeidsmarkt verhogen. Deze fase helpt de jongere zich voor te bereiden op het fucntioneren in de groensector. De werkervaring wordt gelijkgesteld met een schoolstage en de leerling behaalt het getuigschrift alternerende beroepsopleiding. De jongere volgt twee dagen in de week school en drie dagen in de week stage. Hierbij wordt de student uiteraard zeer goed begeleid.

Facultatieve integratiefase (ABO)

____________________________________________________________________________________________


Deze is bedoeld voor leerlingen die het getuigschrift van een opleiding hebben behaald. Deze fase omvat één volledig schooljaar in de vorm van een alternerende beroepsopleiding. De integratiefase bevat vooral stages. De jongere werkt 3 dagen in een bedrijf om "de stiel" te leren en te wennen aan het arbeidsritme en de juiste werkhouding; de overige 2 dagen volgt de leerling les op school (algemene vorming en beroepsgerichte vorming om zich te versterken, te vervolmaken, te werken aan actiepunten naar opmerkingen vanuit de stageplaats). De bedoeling hiervan is om nog beter kennis te laten maken met de concrete werksituatie.

Contact


Vestenstraat 14


1800 Vilvoorde


Tel: 02/2512703


Fax: 02/2519429