LA

Logistiek assistent

Algemeen

Studiegebied


Personenzorg

Studierichting


Logistiek assistent

Doel


Deze opleiding bereidt je voor om verzorgend en verpleegkundig personeel bij te staan. Je ondersteunt de patiënten - zorgvragers bij dagelijkse activiteiten.


Behalen van het getuigschrift logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen

Taken

Personenzorg


bedhygiëne


assisteren bij het maaltijdgebeuren


intern patiëntenvervoer


materialen aanvullen en transporteren


textiel, kleding en schoeisel onderhouden


onderhoud van de directe omgeving van de zorgvrager


elementaire ondersteuning bieden bij het bewegen van de zorgvrager

Belangrijke attitudes


    r
espectvol omgaan met anderencontactvaardig zijn


dienstverlenend zijn


hygiënisch kunnen werken


kwaliteitsbewust werken


respect hebben voor de privacy


leiding aanvaarden en instructies strikt opvolgen


functioneren in een team


veilig werken

Stages en Tewerkstelling


woon- en zorgcentrum


ziekenhuis


lokaal dienstencentrum


kinderkribbe


psychiatrische zorginstelling

Lessentabel

Opleidingsfase LA

Algemene sociale vorming (ASV)

12

GASV

4

Beroepsgerichte GASV

2

Informatica

2

Lichamelijke opvoeding (LO)

2

Levensbeschouwlijke vakken (LBV)

2

Beroepsgerichte Vorming (BGV)

20

Praktijk LA

20

Kwalificatiefase LA

Algemene sociale vorming (ASV)

12

GASV

4

Beroepsgerichte GASV

2

Informatica

2

Lichamelijke opvoeding (LO)

2

Levensbeschouwlijke vakken (LBV)

2

Beroepsgerichte Vorming (BGV)

20

Praktijk LA

13

Extramurale praktijk LA

7