LA

Logistiek assistent

Studiegebied


Personenzorg

Doel


Deze opleiding bereidt je voor om verzorgend en verpleegkundig personeel bij te staan. Je ondersteunt de patiënten - zorgvragers bij dagelijkse activiteiten.


Behalen van het getuigschrift logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen

Studierichting


Logistiek assistent

Algemeen

Taken

Personenzorg


 • bedhygiëne


 • assisteren bij het maaltijdgebeuren


 • intern patiëntenvervoer


 • materialen aanvullen en transporteren


 • textiel, kleding en schoeisel onderhouden


 • onderhoud van de directe omgeving van de zorgvrager


 • elementaire ondersteuning bieden bij het bewegen van de zorgvrager

Belangrijke attitudes

 • respectvol omgaan met anderen


 • contactvaardig zijn


 • dienstverlenend zijn


 • hygiënisch kunnen werken


 • kwaliteitsbewust werken


 • respect hebben voor de privacy


 • leiding aanvaarden en instructies strikt opvolgen


 • functioneren in een team


 • veilig werken

Stages en Tewerkstelling


 • woon- en zorgcentrum


 • ziekenhuis


 • lokaal dienstencentrum


 • kinderkribbe


 • psychiatrische zorginstelling

Lessentabel

Opleidingsfase LA

Algemene sociale vorming (ASV)

12

GASV

4

Beroepsgerichte GASV

2

Informatica

2

Lichamelijke opvoeding (LO)

2

Levensbeschouwlijke vakken (LBV)

2

Beroepsgerichte Vorming (BGV)

20

Praktijk LA

20

Kwalificatiefase LA

Algemene sociale vorming (ASV)

12

GASV

4

Beroepsgerichte GASV

2

Informatica

2

Lichamelijke opvoeding (LO)

2

Levensbeschouwlijke vakken (LBV)

2

Beroepsgerichte Vorming (BGV)

20

Praktijk LA

13

Extramurale praktijk LA

7

Contact


Vestenstraat 14


1800 Vilvoorde


Tel: 02/2512703


Fax: 02/2519429