DUAAL groen- en tuinbeheer

Groen- en tuinbeheer

Kwalificatiefase Groen- en Tuinbeheer: Duaal

Voor wie?


Voor leerlingen die de opleidingsfase afgewerkt hebben en arbeidsrijp zijn

Hoelang?


Minimaal 2 schooljaren

Waarom?


Leren op school en op de werkvloer


Toeleiden naar tewerkstelling op stageplaats


Tewerkstellingskansen verhogen


Werkervaring

Opbouw

Hoe?De schoolweek wordt opgesplitst in een aantal dagen leren op school : ASV , BGASV en BGV en een aantal dagen leren vanuit de praktijk in een bedrijf.


Het aantal dagen praktijk in het bedrijf is flexibel en afhankelijk van het weer en van de leerkansen op het bedrijf (* zie lessentabel).


Begeleiding


Individuele opvolging en begeleiding door de DUAAL- trajectbegeleider van de school en door de stagementor.


Zowel administratieve als persoonlijke begeleiding


Vormen van correcte arbeidsattitude


Voordelen


Warme overdracht naar tewerkstelling of verdere trajectbegeleiding op het einde van DUAAL


Veel meer ervaring


Sneller aan het werk

Belangrijke attitudes


Belangrijk


Ingeschreven zijn bij VDAB


De opleidingsfase doorlopen hebben


Voldoende arbeidsrijp zijn


Kindergeld blijft behouden


    d
oorzettingsvermogenflexibiliteit


veilig werken


samenwerken


aanvaarden van instructie

Stages en Tewerkstelling


    t
uinbouwbedrijvengroendiensten


openbare domeinen


tuincentra


bloemenwinkel

Lessentabel op jaarbasis

Kwalificatiefase Duaal

Algemene sociale vorming (ASV)

12

GASV

4

Beroepsgerichte GASV

2

Informatica

2

Lichamelijke opvoeding (LO)

2

Levensbeschouwlijke vakken (LBV)

2

Beroepsgerichte Vorming (BGV)

20

Praktijk

1*

Stage

max 19*