Logistiek assistent

Algemeen

Studiegebied

 

Personenzorg

Studierichting

 

Logistiek assistent

Doel

 

Deze opleiding bereidt je voor om verzorgend en verpleegkundig personeel bij te staan. Je ondersteunt de patiënten - zorgvragers bij dagelijkse activiteiten.

 

Behalen van het getuigschrift logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen

Taken

Personenzorg

 

 • bedhygiëne

 

 • assisteren bij het maaltijdgebeuren

 

 • intern patiëntenvervoer

 

 • materialen aanvullen en transporteren

 

 • textiel, kleding en schoeisel onderhouden

 

 • onderhoud van de directe omgeving van de zorgvrager

 

 • elementaire ondersteuning bieden bij het bewegen van de zorgvrager

Belangrijke attitudes

 • respectvol omgaan met anderen

 

 • contactvaardig zijn

 

 • dienstverlenend zijn

 

 • hygiënisch kunnen werken

 

 • kwaliteitsbewust werken

 

 • respect hebben voor de privacy

 

 • leiding aanvaarden en instructies strikt opvolgen

 

 • functioneren in een team

 

 • veilig werken

Stages en Tewerkstelling

 

 • woon- en zorgcentrum

 

 • ziekenhuis

 

 • lokaal dienstencentrum

 

 • kinderkribbe

 

 • psychiatrische zorginstelling

Lessentabel

Opleidingsfase LA

Algemene sociale vorming (ASV)

12

GASV

4

Beroepsgerichte GASV

2

Informatica

2

Lichamelijke opvoeding (LO)

2

Levensbeschouwlijke vakken (LBV)

2

Beroepsgerichte Vorming (BGV)

20

Praktijk LA

20

Kwalificatiefase LA

Algemene sociale vorming (ASV)

12

GASV

4

Beroepsgerichte GASV

2

Informatica

2

Lichamelijke opvoeding (LO)

2

Levensbeschouwlijke vakken (LBV)

2

Beroepsgerichte Vorming (BGV)

20

Praktijk LA

13

Extramurale praktijk LA

7

Contact

 

Vestenstraat 14

 

1800 Vilvoorde

 

Tel: 02/2512703

 

Fax: 02/2519429